ПРВА МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ЗПРМ

Автор: justicia.mk
Прoчитана: 694 пати
Датум на објава: 09/10/2013

Во организација на Здружението на преведувачи на Република Македонија, на 9-ти ноември во Сити Хол во Скопје, ќе се одржи еднодневна меѓународна конференција која има за цел да ги собере професионалците од преведувачката индустрија и да им обезбеди можност да се сретнат, да учат и да споделуваат идеи и искуства меѓусебно и со доброетаблираните експерти од индустријата. Таа нуди разновидни содржини од тоа што подразбира работата за институциите на ЕУ и професионалните стандарди и сертификацијата, преку деловни практики, преговарање и продажба, до електронски преведувачки алатки. 

 

Конференцијата е наменета за:

  • членови на ЗПРМ
  • професионални преведувачи и толкувачи
  • студенти по преведување и толкување
  • наставен кадар од областа на преведувањето и толкувањето
  • секој кој има интерес за преведувачката индустрија и кој сака позитивно да влијае врз професијата

 

​За повеќе информации и пријавување повелете на официјалната веб-страна

 

ЗПРМ е професионална асоцијација која е основана во 2010 година од страна на 10 еминентни професори и преведувачи. Целта на ова здружение е одредување и одржување на професионални и етички стандарди на професијата преведувач во Република Македонија, овозможувајќи константен едукативен развој и промоција на професијата преведувач.