Анализа на примената на Законот за бесплатна правна помош за периодот 2010-2012 година

Автор: Македонско здружение на млади правници
Прoчитана: 497 пати
Датум на објава: 05/12/2013

Анализа на примената на Законот за бесплатна правна помош за периодот 2010-2012 година направена од Македонско здружение на млади правници од Скопје, Национален Ромски центар од Куманово, Младински културен центар од Битола, РОМА С.О.С. од Прилеп како и Фондација Отворено општество – Македонија.

 

Публикацијата можете да ја погледнете овде

 

Доколку сте заинтересирани можете да ги погледнете и другите публикации кои можете да ги преземете од Justicia.mk.