Македонија напредува во борбата против перењето пари и финансирање на тероризмот

Автор: Justicia.mk
Прoчитана: 446 пати
Датум на објава: 11/06/2014

 

Република Македонија презеде мерки за да ги усогласи своите домашни закони за спречување на перењето пари (МЛ) законодавство поблиско со меѓународните стандарди, стои во извештајот изработен од групата експерти за евалуација на мерките против перењето пари и финансирање на тероризам (МОНЕВАЛ), тело на Советот на Европа кое ја оценува усогласеноста со релевантните меѓународни и европски стандарди за да се спречи перењето пари и финансирањето на тероризмот, и дава препораки за националните властите.

 

Моневал констаира дека бројот на кривичните истраги, гонења, Обвиненијата и конфискациите за МЛ е зголемен од последната евалуација.

 

Според соопштението на Советот на Европа, извештајот посветен на последната евалуација на Македонија, претставува анализа на спроведувањето на европските и меѓународните стандарди.

 

Во извештајот се повикува Република Македонија да ја подобри својата законска регулатива за борбата против финансирањето на тероризмот, за да одговори на техничките недостатоци во нејзината усогласеност со меѓународните стандарди.

Дваесет и осумте земјите-членки Совет на Европа во моментов се предмет на процедури за оценување, како и Израел, на Светата Столица (Ватикан) и териториите на Обединетото Кралство како Гернзи, Џерси и Островот Ман.

 

- Република Македонијаима воспоставено сеопфатни механизми за национална и меѓународна соработка и таа активно соработува со други јурисдикции на сите нивоа. Сепак, примената на двојна инкриминација може да ја ограничи способноста на земјата да се обезбеди меѓународна правна помош, поради недостатоците во однос на криминализацијата на ФТ. Моневал ќе продолжи да го следи спроведувањето на препораките од страна на Република Македонија, а следниот извештај за напредокот ќе треба да биде поднесен до април 2015 година, стои во извештајот на Моневал.