ОГЛАС за проверка на знаењето на кандидати за постојани СУДСКИ ПРЕВЕДУВАЧИ

Автор: Justicia.mk
Прoчитана: 515 пати
Датум на објава: 03/09/2015

 

Врз основа на член 35 од Судскиот деловник („Службен весник на РМ“ бр. 66/13 и 114/14), Министерството за правда, објавува...

ОГЛАС за проверка на знаењето на кандидати за постојани судски преведувачи