Урнек за составување на маркетинг план

Автор: justicia.mk
Прoчитана: 3338 пати
Датум на објава: 17/12/2013

 

Маркетинг планот е најважниот дел од вашата деловна стратегија. Треба да развиете соодветна стратегија за секој на маркетинг миксот а тоа се: цена, пазар, производ и промоција. Вашата маркетинг стратегија мора да одговори на клучното прашање: Што кому ќе му продавате, каде и по која цена?

 

Во овој дел нагласете позиционирањето и формирање на цената, промоцијата, промотивните активности и карактеристиките на производот. Како ќе се позиционира вашиот производ во однос на конкуренцијата?Дали вашиот производ е нискобуџетен и евтин, или пак е луксузен и скап? 

 

Објаснете која е позицијата на вашиот производ во однос на производите на конкурентите. На кој начин тој ги задоволува потребите на пазарот? Што е тоа што ве прави поразлични и поконкурентни? Објаснете каква додадена вредност им нудите на потрошувачите за цената што ќе ја наплаќате. Што ќе им понудите на вашите потрошувачи како повредно, поквалитетно и подостапно за разлика од вашите конкуренти?

 

Урнекот за составување на маркетинг план, можете да го преземете тука.

 

Доколку сте заинтересирани можете да ги погледнете и другите документи кои можете да ги преземете од Justicia.mk.