Четврти и петти извештај за Конвенцијата за елиминација на сите форми на дискриминација врз жената

Автор: Р.М.
Прoчитана: 644 пати
Датум на објава: 13/12/2013


ЧЕТВРТИ  И  ПЕТТИ ПЕРИОДИЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛИМИНАЦИЈА НА СИТЕ ФОРМИ НА ДИСКРИМИНАЦИЈА ВРЗ ЖЕНАТА,

 

можете да го погледнете или преземете тука.