Република Македонија е членка на Обединетите нации од 8 април 1993 година

Автор: justicia.mk
Прoчитана: 654 пати
Датум на објава: 26/01/2014

       

 

      Република Македонија стана членка на Обединетите нации на 8 април 1993 година. Оттогаш, Република македонија го дава својот активен придонес во сите специјализирани агенции, програми и фондови од системот на ОН. Приоритетните прашања на Република Македонија во системот на ОН остануваат човековите права, разоружувањето и непролиферацијата, борба против тероризмот, климатските промени и одржлив развој, имплементација на милениумските развојни цели, како и реформата на системот на ОН со цел неговото приспособување за справување со актуелните глобални предизвици.