Република Македонија како членка на ОБСЕ

Автор: Justicia.mk
Прoчитана: 1079 пати
Датум на објава: 11/05/2014

         Република Македонија стана членка на ОБСЕ (Организација за безбедност и соработка на Европа) на 12 октомври 1995 година. Република Македонија има се поактивна улога во рамките на ОБСЕ, со што се вбројува во групата земји кои прераснуваат од консументи на помош од оваа организација во пренесувачи на позитивни искуства и генератори на стабилност. Во 2009 година за првпат македонски дипломат беше избран за Шеф на Канцеларија на ОБСЕ во Ашгабат, Туркменистан.

 

 

Мисијата на ОБСЕ во Република Македонија е најстарата теренска мисија на Организацијата. Истата започна со работа во септември 1992 година со мандат (утврден во Меморандум за соработка меѓу РМ и КЕБС/ОБСЕ) со главна цел за спречување на прелевање на конфликти од регионот. Активностите на Мисијата на ОБСЕ во Република Македонија се одвиваат во тесна соработка со македонските власти. По 2002 година, константно се одвива процесот на намалување на персоналот согласно постигнатите резултати. Во моментов, активностите на Мисијата се насочени кон областите и реформите приоритетни за Република Македонија, а се поврзани со остварувањето на стратешките надворешно-политички цели на земјата.