🔍Прочитај ја статијата

Информациски систем Е-ОДОБРЕНИЕ за градење

Автор: Justicia.mkПрегледано: 450 патиОбјавено: 15/01/2016

Упатства, правилници и пристап до информацискиот систем...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

Правосуден испит - Барање за полагање

Автор: Министерство за правда на Р.М.Прегледано: 1758 патиОбјавено: 27/02/2015

Министерството за правда на 27-ми Февруари 2015 година го објави новото Барање за полагање...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

Обрасци од Адвокатска комора на Република Македонија

Автор: Justicia.mkПрегледано: 2571 патиОбјавено: 07/04/2014

Во прилог можете да ги погледнете обрасците од Адвокатска комора на Република Македонија....

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

Државен пазарен инспекторат

Автор: Justicia.mkПрегледано: 5198 патиОбјавено: 13/12/2013

Обрасци од Државен пазарен инспекторат......

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

Министерство за правда

Автор: Justicia.mkПрегледано: 1363 патиОбјавено: 02/12/2013

Формулари од Министерство за правда ...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

Електронска Здравствена Картичка

Автор: Justicia.mkПрегледано: 1194 патиОбјавено: 15/12/2013

Неколку информации околу постапката за издавање на ЕЗК...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

Обрасци за фискална евиденција на приходите

Автор: Justicia.mkПрегледано: 1616 патиОбјавено: 04/12/2013

Пријави, книги и барања...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

Обрасци од Државен завод за индустриска сопственост

Автор: Јusticia.mkПрегледано: 876 патиОбјавено: 04/12/2013

Обрасци наменети за патенти, трговски марки, дизајн, назив и друго...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

Обрасци од Државен завод за статистика

Автор: Justicia.mkПрегледано: 2065 патиОбјавено: 04/12/2013

Обрасци за прибирање на податоци...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

БАРАЊЕ за пристап до информации од јавен карактер

Автор: Justicia.mkПрегледано: 922 патиОбјавено: 30/12/2013

Правото за слободен пристап до информации од јавен карактер се остварува согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

Обрасци од КАТАСТАР на Р.М.

Автор: Justicia.mkПрегледано: 4099 патиОбјавено: 24/12/2013

Обрасци од КАТАСТАР...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

Обрасци од Фонд за пензиско и инвалидското осигурување на Македонија

Автор: justicia.mkПрегледано: 3933 патиОбјавено: 17/12/2013

Обрасци од Фонд за пензиско и инвалидското осигурување на Македонија...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ