АДВОКАТ БОЈАН ЈАНЕВ Скопје

E-Mail: advokatjanev@gmail.com

Телефон: 070233262


Адвокат Бојан Лалиќ

E-Mail: bojan_lalic@t-home.mk

Телефон: 070/257-849


Адвокат Вангел Баракоски

E-Mail: vangel.barakoski@gmail.com

Телефон: 071 236 608

Град: Охрид

Услуги: адвокатски услуги


Адвокат Дејан Паневски

E-Mail: adv.panevski@outlook.com

Телефон: 00 389 70 257 057


Адвокат Марија Балџиева

E-Mail: advokat_baldzieva@hotmail.com

Телефон: 071488499


Александар Китановски

E-Mail: advokatkitanovski@yahoo.com

Телефон: 075 753 188


Васко Чамовски

E-Mail: chamovski111@gmail.com

Телефон: 071/389-111


Владимир Бангиевски

E-Mail: v.bangievski@gmail.com

Телефон: 3121626


Владимир Стојкоски

E-Mail: adv.vladimir.stojkoski@gmail.com

Телефон: 0038972222254


Вулнет Зенки - Адвокатска канцеларија

E-Mail: vullnetzenki@gmail.com

Телефон: 070/858-144


Драгица Чамовска

E-Mail: dragicacamovska@yahoo.com

Телефон: 034/344-688

Услуги: адвокатски услуги


Елена Митријческа - Адвокатска канцеларија

E-Mail: advokat_mitrejceska@yahoo.com

Телефон: 078201779


Жарко Казанџиски

E-Mail: zarko.adv@gmail.com

Телефон: 075/308-628


Жељко Ѓуриќ

E-Mail: advgjurik@yahoo.com

Телефон: 070518815


Ивица Донев

E-Mail: donevsr@hotmail.com

Телефон: 070/253-350

Услуги: Адвокатски правни услуги