Добрина Малинова - Овластен судски преведувач од албански на македонски и обратно

E-Mail: dobrina.malinova@hotmail.com

Телефон: +389 73 200 143


Ламброс - Грчки и Романски Преводи (Основен Судски Преведувач)

Овластен судски преведувач англиски-македонски јазик - Наталија

E-Mail: natalija.jovanovska@yahoo.com

Телефон: 078578663


Преводи М&Т

E-Mail: timprevodi@gmail.com

Телефон: 070541153