Преведувач Јасна Неделковска

Адреса: Пехчево

Телефон: 033/441-935; 078/343-312

Град: Берово