Преведувач Павлинка Бачева

Адреса: Кавадарци

Телефон: 043/413-044; 070/967-725

Град: Кавадарци