Преведувач Александра Гајиќ

Адреса: Кавадарци

Телефон: 043/414-757; 070/705-767

Град: Кавадарци