Преведувач Ѓоко Јованов

Адреса: Кавадарци

Телефон: 043/410-897; 070/521-062

Град: Кавадарци