Преведувач Дивна Јордановска

Адреса: Неготино

Телефон: 071/219-610; 075/239-349

Град: Кавадарци