Преведувач Васка Милкова

Телефон: 043/412-110; 070/545-801

Град: Кавадарци