Преведувач Кујтим Зулбеари

Адреса: с. Зајас, Кичево

Телефон: 075/617-402

Град: Кичево