Преведувач Гоше Велков

Адреса: Кочани

Телефон: 045/222-495; 075/712-568; 072/608-358

Град: Кочани