Преведувач Снежана Мојсова

Адреса: Скопје

Телефон: 02/3106-537; 02/3226-829; 070/225-884

Град: Кочани