🔍Прочитај ја статијата

КАКОВ ПОПИС И ИЗБИРАЧКИ СПИСОК Ѝ СЕ ПОТРЕБНИ НА МАКЕДОНИЈА?

Автор: Бојан Маричиќ, Љупчо Петковски, Билјана БејковаПрегледано: 612 патиОбјавено: 30/11/2016

Истражувањето се однесува на постојните модели на спроведување пописи (традиционален, базиран на регистри и комбиниран) и нивната применливост......

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

Месечен извештај - април 2016

Автор: Justicia.mkПрегледано: 866 патиОбјавено: 20/05/2016

Месечниот извештај за состојбата со човековите права во Република Македонија за март 2016 година ги опфаќа темите...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

Прирачник за европското законодавство за заштита на податоците

Автор: Европска агенција за основни права и Совет на Европа во соработка со Европски суд за човекови праваПрегледано: 996 патиОбјавено: 17/05/2016

Прирачникот беше промовиран од Адвокатската комора на Република Македонија (АКРМ), Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев”, Бирото за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права и Народниот правобранител на Република Македонија во соработка со Германската фондација за меѓународна правна соработка (ИРЗ)...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

Меѓуопштинската соработка во Република Македонија - Од норма до пракса

Автор: Министерствo за лoкална самоуправаПрегледано: 478 патиОбјавено: 10/05/2016

Оваа публикација е израбoтена вo рамките на прoектoт на Министерствoтo за лoкална самоуправа...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

Билтен бр.5 - Проект на УСАИД за заштита на човековите права

Автор: Justicia.mkПрегледано: 1162 патиОбјавено: 04/05/2016

Македонското здружение на млади правници МЗМП во рамки на Проектот на УСАИД за заштита на човековите права го објавува...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

Публикуван Годишниот извештај на ЗЕЛС за 2015 година

Автор: Justicia.mkПрегледано: 605 патиОбјавено: 14/04/2016

ЗЕЛС го публикуваше Годишниот извештај за 2015 година...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

Билтен за судската практика на Европскиот суд за човекови права

Автор: Justicia.mkПрегледано: 610 патиОбјавено: 11/04/2016

вториот број на Билтенот посветен на судската практика на Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП)...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

Публикуван новиот Стратегискиот план на ЗЕЛС 2016-2020 година

Автор: ЗЕЛСПрегледано: 600 патиОбјавено: 22/03/2016

ЗЕЛС го публикуваше новиот Стратегиски план за 2016-2020 година на македонски на албански и на англиски јазик...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

Месечен извештај - февруари 2016

Автор: Хелсиншки комитет за човекови праваПрегледано: 600 патиОбјавено: 14/03/2016

Месечниот извештај за состојбата со човековите права во Република Македонија за февруари 2016 година ги опфаќа темите...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

Месечен извештај - јануари 2016

Автор: Хелсиншки комитет за човекови праваПрегледано: 905 патиОбјавено: 17/02/2016

Месечниот извештај за состојбата со човековите права во Република Македонија за јануари 2016 година ги опфаќа темите...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

Мобинг – психичко вознемирување на работно место

Автор: м-р Марјан Габеров Прегледано: 1650 патиОбјавено: 09/02/2016

Мобингот се дефинира како појава на психичко малтретирање, кое се повторува низ активности со цел да го деградираат работникот врз разни основи. Мобингот предизвикува повреда на човековите права и достоинство, штети на физичкото, менталното и социјалното здравје и ја попречува професионалната иднина на жртвата....

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

Билтен бр.03 и 04 на Проектот на УСАИД за заштита на човековите права

Автор: Justicia.mkПрегледано: 553 патиОбјавено: 28/01/2016

Македонското здружение на млади правници МЗМП во рамки на Проектот на УСАИД за заштита на човековите права го објавува вториот билтен...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ