Региони


Регион 1: Скопје
Регион 2: Куманово,Кратово,Крива Паланка
Регион 3: Велес,Гевгелија,Кавадарци,Неготино
Регион 4: Тетово
Регион 5: Гостивар, Кичево
Регион 6: Дебар, Струга, Охрид
Регион 7: Битола, Ресен
Регион 8: Прилеп, Крушево
Регион 9: Штип, Свети Николе
Регион 10: Берово, Делчево, Виница, Кочани
Регион 11: Струмица