Апелациско подрачје

Скопје: Скопје, Велес, Куманово, Гевгелија
Штип: Кочани, Струмица, Свети Николе
Битола: Битола, Охрид, Прилеп, Струга, Крушево
Гостивар: Гостивар, Тетово