🔍Прочитај ја статијата

Тарифирање на преводи (Препораки 2015г.)

Автор: Justicia.mkПрегледано: 2610 патиОбјавено: 07/01/2015

Колку чини превод од страна на овластен преведувач - Препораки...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

Тарифирање на преводи (стара тарифа)

Автор: Justicia.mkПрегледано: 4185 патиОбјавено: 02/12/2013

Колку чини превод од страна на овластен преведувач - Препораки...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

Извршителска Тарифа

Автор: justicia.mkПрегледано: 7114 патиОбјавено: 02/12/2013

Тарифа за награда и други трошоци за работа на извршителите - Службен весник на Република Македонија бр. 9 / 2011...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

Таксена тарифа

Автор: justicia.mkПрегледано: 4569 патиОбјавено: 02/12/2013

Дознајте колку изнесуваат судските такси...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

Тарифник за висината на надоместоците за запишување во катастарот на недвижностите

Автор: justicia.mkПрегледано: 1824 патиОбјавено: 31/12/2013

Овде можете да го погледнете Тарифникот за висината на надоместоците за запишување во катастарот на недвижностите...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

Тарифник за висината на надоместокот за извршени геодетски работи

Автор: justicia.mkПрегледано: 1192 патиОбјавено: 31/12/2013

Овде можете да се информирате за висината на надоместокот за извршени геодетски работи од страна на трговци поединци овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

Тарифник за награда и надоместок на трошоци на медијаторите

Автор: justicia.mkПрегледано: 1750 патиОбјавено: 30/12/2013

Како се одредува цена на една медијација...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

Нотарска тарифа

Автор: justicia.mkПрегледано: 8727 патиОбјавено: 06/12/2013

Последните измени и последната Нотарска тарифа...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

Адвокатска тарифа

Автор: justicia.mkПрегледано: 4516 патиОбјавено: 20/01/2014

Адвокатски тарифник...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

Тарифа на Централен регистар на Р.М.

Автор: justicia.mkПрегледано: 1087 патиОбјавено: 03/12/2013

Цени во Централен регистар на Р.М....

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ